اختصاصی/سرو نیوز
تاریخ: ۰:۱۷ :: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
پیگیری مشکلات بازاریان سرو از بخشداری منطقه مرزی صومای برادوست

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز: مصاحبه اختصاصی سرو نیوز با بخشدار منطقه مرزی صومای برا دوست در خصوص گزارش مردمی مشکلات بازاریانشهر مرزی سرو

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز:
مصاحبه اختصاصی سرو نیوز با بخشدار منطقه مرزی صومای برا دوست در خصوص گزارش مردمی مشکلات بازاریانشهر مرزی سرو