تاریخ: ۲۲:۵۲ :: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
عزم دولت برای آبادانی و توسعه روستاهای نوار مرزی ارومیه

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز: آسفالت ریزی روستاهای نوار مرزی صومای برادوست با وجود تحریم ها و کاهش منابع ارزی کشور همچنان در حال انجام می باشد روستای ممکان از توابع منطقه مرزی صومای برا دوست از جمله روستاهای نوار مرزی ارومیه می باشد که حتی نمیتوان یک وجب جاده خاکی در […]

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز:
آسفالت ریزی روستاهای نوار مرزی صومای برادوست با وجود تحریم ها و کاهش منابع ارزی کشور همچنان در حال انجام می باشد
روستای ممکان از توابع منطقه مرزی صومای برا دوست از جمله روستاهای نوار مرزی ارومیه می باشد که حتی نمیتوان یک وجب جاده خاکی در آن پیدا کرد.
آسفالت ریزی معابر فرعی و اصلی روستاهای نوار مرزی منطقه صومای برادوست از سوی دولت محترم در سالهای اخیر شدت بیشتری گرفته است به همین جهت امروزه کمتر روستایی در منطقه میتوان یافت که از وجود جاده های آسفالت بی بهره باشد .