تاریخ: ۰:۱۱ :: ۱۳۹۸/۰۵/۲۹
کلیسای تاریخی سرگیس نگین درخشان صومای برادوست

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز: در حدود هفتاد کیلومتری کلان شهر ارومیه و چند کیلومتری مرز ایران و ترکیه در منطقه مرزی صومای برادوست در حاشیهٔ جادهٔ اصلی که به سمت شمال کشیده شده، روستای کوچک صورمان آباد واقع شده است. برای رسیدن به این روستا، باید از چهارراه چره وارد جادهٔ […]

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز:
در حدود هفتاد کیلومتری کلان شهر ارومیه و چند کیلومتری مرز ایران و ترکیه در منطقه مرزی صومای برادوست در حاشیهٔ جادهٔ اصلی که به سمت شمال کشیده شده، روستای کوچک صورمان آباد واقع شده است. برای رسیدن به این روستا، باید از چهارراه چره وارد جادهٔ آسفالته ای شد که به سمت روستای گنگچین امتداد دارد، و بعد از طی کردن روستاهای گنگچین، گنبد، جلقران، هشتیان، و قصریک، می توان به روستای صورمان آباد رسید که بر جانب غربی جاده و بر دامنهٔ کوه کم ارتفاعی واقع شده است. این روستا حدود شصت خانوار ساکن دارد
در حاشیهٔ غربی روستا و خارج از آن، بر بلندی نسبتاً مسطحی، کلیسای تاریخی سرکیس واقع شده است
در حدود ۱۵۰ متری کلیسا چشمهٔ آب شیرینی وجود دارد که آب آن برای استفاده روستاییان به صورت جویباری به درون روستا کشیده شده است. در کنار چشمه و بر صخره های طبیعی کوه صلیب های متعددی کنده شده و آثار اندکی از بناهای مسکونی و قبرستان مسیحی در حاشیهٔ کلیسا دیده می شود که حاکی از اسکان ارمنیان در دوره های گذشته در این منطقه است
در قرن هجدهم میلادی تنها در دهستان صومای ارومیه، به غیر از کلیسای سرکیس مقدس صورمان آباد یازده کلیسای دیگر نیز ساخته شده بود، که متأسفانه همگی آنها، به دلیل مهاجرت ارمنیان و عدم توجه، به مرور زمان از بین رفته اند. این کلیساها عبارت اند از کلیسای۴۰مانوک روستای هشتیان، تادئوس روستای هورسین، هاروتیان روستای قصریک، سرکیس روستای قوچامیش، گئورک روستای گنبد، هاکوب روستای قونی، پرکیچ روستای ممکان، بارطولمیوس روستای ماستکان، سرکیس روستای سین آباد، اروردوتیان روستای بردوک، و حضرت مریم روستای گنگچین. از این میان تنها کلیسای سرکیس مقدس صورمان آباد، آن هم به واسطهٔ توجه، استحکام و دقتی که در ساخت آن شده است، از گزند حوادث طبیعی و غیرطبیعی نسبتاً سالم باقی مانده و ترکیب اولیهٔ خود را تا به امروز حفظ کرده است…