اختصاصی/ سرو نیوز
اقدامات ارزنده و ماندگار دولت در منطقه مرزی صومای برادوست

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز: منطقه مرزی صومای برادوست و در راس آن شهر مرزی سرو با توجه به تنوع محیطی و اکولوژیک و نیز هم مرز بودن با ترکیه از نظر خصوصیات و امکانات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با شرایط متنوعی روبروست. هر چند که فعالیت گمرک و بازارچه های […]

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز:
منطقه مرزی صومای برادوست و در راس آن شهر مرزی سرو با توجه به تنوع محیطی و اکولوژیک و نیز هم مرز بودن با ترکیه از نظر خصوصیات و امکانات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با شرایط متنوعی روبروست.

هر چند که فعالیت گمرک و بازارچه های اندک در شهر مرزی سرو این منطقه را به یکی از کانون های مهم تجارت و صادرات کشور تبدیل و بسترهای لازم را برای اقتصاد بین المللی فراهم کرده و این شرایط ویژه به لحاظ توسعه و امنیت فرصت هایی را پیش رو قرار داده است اما در عین حال عزم جدی دولت را می‌طلبد

با توجه به اینکه شهر مرزی سرو ماهیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برخوردار است در تامین امنیت پایدار کشور نقش به سزایی ایفا می‌کنند اگر به هر دلیلی در روند توسعه مناطق مرزی وقفه ای ایجاد شود و این مناطق قادر به ایفای نقش سازنده نباشند در این صورت آثار، پیامدها و مشکلات به کل کشور تسری پیدا می کند.

میزان توجه دولت به منطقه مرزی صومای برادوست قابل تحسین بوده است زیرا خدمات دهی دولت محترم در سالهای اخیر شدت بیشتری بر خود گرفته است همانطور که هفته دولت زمان مناسبی برای بیان خدمات دولت در مناطق مختلف است در هفته دولت امسال نیز همچون سال های گذشته شاهد بهره برداری از تعدادی پروژه های عمرانی در منطقه مرزی صومای برا دوست خواهیم بود.
اگر بخواهیم فقط اشاره ای به اقدامات صورت گرفته توسط دولت داشته باشیم خواهیم دید که دولت محترم از هیچ گونه کوشش و تلاشی برای آبادانی و توسعه روستاهای نوار مرزی صومای برادوست نکرده است
آسفالت ریزی معابر فرعی و اصلی اکثر روستاهای منطقه
گاز رسانی به روستاهای دورافتاده و صب العبور منطقه مرزی صومای برا دوست
اجرای طرح هادی در بیش از ۸۰ درصد روستاهای منطقه
آبرسانی به دورافتاده ترین روستاهای منطقه
ایمن سازی جاده های اصلی منطقه
دوبانده کردن جاده بین المللی سرو با هزینه های هنگفت
واریز هزینه های سوخت بر حساب مرزنشینان
و …. تنها گوشه ای از فعالیتهای صورت گرفته توسط دولت در منطقه مرزی صومای برا دوست می باشد
که انشالله با ادامه همین روند در چند سال اخیر شاهد رونق چشم گیر اقتصادی و آبادانی منطقه مرزی صومای برا دوست خواهیم بود