به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت:
عزم دولت برای آبادانی و توسعه روستاهای نوار مرزی ارومیه

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز: به بهانه فرا‌‌ رسیدن هفته دولت اشاره ای داشته باشیم‌ به خدمات ارزنده دولت در روستاهای نوار مرزی صومای برادوست دولت با سرمایه گزاری چندین میلیاردی در تمامی بخشهای عمرانی منطقه مرزی صومای برادوست نقش به سزایی در محرومیت زدایی روستاهای منطقه داشته است که در این […]

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز:
به بهانه فرا‌‌ رسیدن هفته دولت اشاره ای داشته باشیم‌ به خدمات ارزنده دولت در روستاهای نوار مرزی صومای برادوست
دولت با سرمایه گزاری چندین میلیاردی در تمامی بخشهای عمرانی منطقه مرزی صومای برادوست نقش به سزایی در محرومیت زدایی روستاهای منطقه داشته است که در این گزارش اشاره ای کوتاه به آن خواهیم داشت

۱:گاز رسانی به روستاهای دورافتاده منطقه
۲:آسفالت ریزی معابر اصلی روستاهای منطقه
۳:دوبانده کردن جاده بین المللی سرو با هزینه های هنگفت
۴:افتتاح سالن ورزشی شهدای سرو
بهرمندی روستاهای صفر مرزی منطقه از نعمت آب آشامیدنی
۵:تقویت شبکه اینترنت به فورجی
جدول گزاری اکثر روستاهای صعب العبور منطقه
۶:اجرای طرح هادی در روستاهای منطقه
۷:احداث سالن مسافری مدرن پایانه مرزی سرو با اعتبار بیش از ده میلیارد
و …
با روالی که دولت محترم در پیش گرفته در سالهای نه چندان دور
نه تنها شاهد محرومیت زدایی در روستاهای منطقه خواهیم بود بلکه رونق اقتصادی به صورت چشم گیری در منطقه مرزی صومای برادوست شکوفا خواهد شد.