اختصاصی / سرو نیوز
شهر مرزی سرو همچنان در پیچ و خم وعده های تکراری

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز: منطقه ویژه اقتصادی سرو از جمله لایحه‌های تحقق نیافته مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان غربی و در شهر مرزی سرو می باشد که دچار تنیدگی در تصویب شده است. این لایحه بعد از طی مراحل طولانی و نزدیک به یکسال در مجلس شورای اسلامی بالاخره بعد […]

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز: منطقه ویژه اقتصادی سرو از جمله لایحه‌های تحقق نیافته مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان غربی و در شهر مرزی سرو می باشد که دچار تنیدگی در تصویب شده است. این لایحه بعد از طی مراحل طولانی و نزدیک به یکسال در مجلس شورای اسلامی بالاخره بعد از پستی و بلندی های فراوان تصویب شد ولی متاسفانه ایرادات شورای نگهبان سبب شد که دوباره سرنوشت این منطقه و سایر مناطق ویژه دست‌خوش مشکلاتی شود.
مزایای منطقه ویژه اقتصادی برای منطقه بر هیچکس پوشیده نیست و همگان از ارزش و جایگاه این مناطق در عمران، آبادانی و حل معضل بیکاری به خوبی آگاه و مطلع هستند.

شهر مرزی سرو با پتانسیل های ویژه گردشگری و تجاری بی شک استعداد تبدیل شدن به منطقه ویژه اقتصادی را دارد اما تا کنون هیچ گونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است

شهرهای مرزی ترکیه در سالهای اخیر به خوبی توانسته است در سایه مدیران کارامد و استفاده هر چه بهتر از مزایای مرزی خود بهترین درآمد زایی و در کنار آن رونق اقتصادی را رقم بزنند به طوریکه پیشرفت شهرهای مرزی ترکیه همچون وان قابل قیاس با مرکز استان آذربایجان غربی ارومیه نمی باشد .

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند امنیت را برای سرمایه‌گذاران و تاجران درآذربایجان غربی چندین برابر کند، اگر اکنون در شهر مرز سرو مشکل اقتصادی وجود دارد مهم‌ترین دلیل آن این است که در این مرز سرمایه‌گذاری نشده است

امید است مسئولین محترم استان آذربایجان غربی با توجه ویژه و استفاده از جوانان خوش فکر و نخبه نوار مرزی به جای مدیران ناکارامد کنونی نقش به سزایی را در ریشه کن کرد بیکاری جوانان نوار مرزی داشته باشند