تاریخ: ۲۲:۳۱ :: ۱۳۹۸/۰۶/۱۹
حمایت از تعاونی‌ها سیاست اتخاذ شده برای افزایش تولید داخلی است

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز: وقتی حرف از توسعه یک کشور می‌شود و به آن کشور توسعه‌یافته می‌گوییم مقصد اصلی، توسعه اقتصادی آن کشور است چرا که مهم‌ترین مؤلفه برای توسعه یک کشور رشد اقتصادی آن است، اصلی‌ترین ویژگی و مشکل کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه پایین بودن تولید داخلی، سطح پایین […]

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز: وقتی حرف از توسعه یک کشور می‌شود و به آن کشور توسعه‌یافته می‌گوییم مقصد اصلی، توسعه اقتصادی آن کشور است چرا که مهم‌ترین مؤلفه برای توسعه یک کشور رشد اقتصادی آن است، اصلی‌ترین ویژگی و مشکل کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه پایین بودن تولید داخلی، سطح پایین اشتغال و وجود بیکاری آشکار و پنهان، توزیع نابرابر درآمدها و کمبود سرمایه و استفاده نادرست از نقدینگی موجود در بازار و بهره‌وری پایین در کشاورزی به عنوان مهم‌ترین منبع اشتغال و درآمد است.

امروزه سیاست های اتخاذ شده در هرکشوری خصوصا کشورهای در حال توسعه افزایش تولید داخلی است و به همین دلیل هر نوع اقدام و عملی که صورت می گیرد باید در پیرو همین امر باشد چراکه رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هرکشوری به این بحث گره خورده است و موفقیت در این حوزه تبعات مثبتی برای کشور دارد.

در این میان است که بحث شرکت‌های تعاونی مطرح می‌شود چراکه اصلیت و ماهیت تعاونی‌ها برای افزایش راندمان تولید داخلی و رشد اقتصادی است که در جهات مختلف برای آن تلاش می‌شود، اگر بخواهیم تعاونی‌ها را تعریف کنیم، واحدهای کوچک و ویژه اقتصادی که به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در تولید ملی، کارآفرینی، جذب نیروی کار با افراد جامعه مشارکت دارد و دارای مالکیت مستقل است را می‌توان تعریف تعاونی‌ها عنوان کرد درواقع افراد جامعه با اختیار کامل خود و با اصول بین‌المللی تعاون تشکیل و اداره می‌شوند