تاریخ: ۱۰:۲۸ :: ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
جلسه روشنگری دانش آموزان پرسشگر نوار مرزی در آموزشگاه سمیه کورانه برگزار گردید

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز : جلسه اقناع سا ی دانش آموزان پرسشگر نوار مرزی ارومیه امروز در آموزشگاه سمیه کورانه برگزار گردید در این میان کارشناسان و اساتید برجسته‌ دانشگاهی با هماهنگی و همکاری آموزش و پرورش برنامه ای را تحت عنوان طرح اقناع سازی دانش آموزان پرسشگر شروع کردند که […]

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز :
جلسه اقناع سا ی دانش آموزان پرسشگر نوار مرزی ارومیه امروز در آموزشگاه سمیه کورانه برگزار گردید
در این میان کارشناسان و اساتید برجسته‌ دانشگاهی با هماهنگی و همکاری آموزش و پرورش برنامه ای را تحت عنوان طرح اقناع سازی دانش آموزان پرسشگر شروع کردند که در این طرح با هماهنگی و همکاری عوامل ذیربط کارشناسان متخصص در امورات اجتماعی و تربیتی یا حتی سیاسی به مدارس رفته و در بین دانش آموزان در یک محیطی آرام و دیدار چهره به چهره برخی موارد به صورت شفاهی و برخی موارد بصورت محرمانه به سوالات دانش آموزان جواب می دهند