تاریخ: ۰:۳۸ :: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
نقش بازارچه گمرک سرو در توسعه فضای شهر سرو

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز: بازارچه مرزی سرو برای اهداف گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأسیس شده است. از اهداف دیگر شکل گیری بازارچه رسمی کردن مبادلات بین ایران و کشور ترکیه، ایجاد اشتغال برای افراد بومی و بالا بردن درآمد آنان از طریق تبادل کالاها، حفظ ثبات و امنیت منطقه […]

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز:
بازارچه مرزی سرو برای اهداف گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأسیس شده است. از اهداف دیگر شکل گیری بازارچه رسمی کردن مبادلات بین ایران و کشور ترکیه، ایجاد اشتغال برای افراد بومی و بالا بردن درآمد آنان از طریق تبادل کالاها، حفظ ثبات و امنیت منطقه مرزی و بهبود مسایل اجتماعی و فرهنگی منطقه بوده است.
نکته قابل توجه تاکید بر بازارچه های داخلی شهر این است که سود و درآمد حاصل از فعالیتهای تجاری در بازارچه مرزی بیشتر، قشر خارج از شهر و حتی استان می باشند و این موضوع باعث می شود که این سرمایه ها در خارج از منطقه خرج شود و به تعداد کاربریهای تجاری در طی ۲۰ سال گذشته عمران و آبادانی منطقه کمکی نکند.
ولی سرمایه های به دست آمده از بازارچه های داخل شهر به دلیل اشتغال افراد بومی در آن به سود منطقه و شهر و در راستای بهبود اوضاع شهر صرف می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد تغییر و تحول شهر در طول حیات دیرینه خود متأثر از عوامل و نیروهایی بوده است که در مقیاس محلی، منطقهای یا ملی در رونق و رکود آن نقش قابل توجهی ایفا کرده اند، میزان و نحوه اثرگذاری این نیروها، آثار و یا پیامدهای این عوامل در حیات شهر غیر قابل انکاراست.
شاید مهمترین و فراگیرترین عامل در شکلگیری شهر عوامل سیاسی و به عبارت دیگر تغییر سیاستهای دو دولت ایران و ترکیه باشد که پیش از هر عامل دیگری حیات این شهر را از گذشته تا به حال تحت تأثیر خود قرار دادهاند. به طوری که شواهد تاریخی نشان می دهد سرنوشت این شهر در طول حیات طولانی خود از وقایع و تحولات تاریخی که کل حیات شهر و شهرنشینی را در سطح ملی یا منطقهای رقم می زده اند، جدا نبوده است.
این تحولات که عمدتأ منشاء سیاسی داشته و در ارتباط با مناسبات و معادلات قدرت در سطوح منطقه ای، ملی و بین الملی به وقوع پیوسته، شرایط و زمینهای را فراهم کرده است که شهر در سایه آن رونق و اهمیت یافته و یا دچار رکود شده باشد. از لحاظ اقتصادی، به دلیل مجاورت با کشور ترکیه و وجود بازارچه مرزی، این شهر نقش بازرگانی پیدا کرده است و جمع کثیری از ساکنان شهر به این فعالیت مبادرت می ورزند.
نکته مهم دیگر در مورد بازارچه که در تغییرات شهر به صورت بارزی خود را نشان می دهد افزایش ساخت و سازهای تجاری در مرکز شهر نسبت به دیگر کاربری های عمده در شهر است که این مساله به نوبه خود باعث کاهش ساخت و ساز در دیگر کاربری ها و همچنین موجب شده است که بیشتر سرمایه های شهر صرف ساخت املاک تجاری شود که سرانجام این موضوع باعث در حاشیه قرار گرفتن بعضی از کاربری ها مانند کاربری مسکونی و اداری در اطراف و در ابتدای شهر شود و این کاربری ها در این مناطق از شهر جایی برای گسترش خود پیدا کنند.