ماموستا بهنام امام جمعه سرو :
اتحاد ویڪپارچگی میان امت اسلامی از پیامهای مهم هفته وحدت می باشد

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز: بسم الله الرحمن الرحیم وَإِنَّکَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظیمٍ براستی ای رسول خدا ص شما دارای اخلاق بزرگی هستید پیامبر بزرگ اسلام نمونه اخلاق و مودت ورحمت بودند همانگونه ڪه رحمت بودند برای عالمین انسانیت واخوت وبرادری وبرابری را برای عالم به ارمغان آوردند وتوانستند در عرض بیست […]

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَإِنَّکَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظیمٍ
براستی ای رسول خدا ص شما دارای اخلاق بزرگی هستید
پیامبر بزرگ اسلام نمونه اخلاق و مودت ورحمت بودند همانگونه ڪه رحمت بودند برای عالمین انسانیت واخوت وبرادری وبرابری را برای عالم به ارمغان آوردند وتوانستند در عرض بیست وسه سال اسلام را به سراسر دنیا برسانند وامروزه ما از برڪت وجود آن حضرت امت آن حضرت گشته ایم وبه وجود مبارڪش افتخار نمائیم
وحدت ویڪپارچگی میان امت اسلامی از پیامهای مهم آن حضرت بودند ڪاری ڪه امروز بیشتر از هر گاهی مسلمانان به آن نیاز دارند .

وحدت امروزه بین مسلمین جهان قدرت آفرین است و باعث امنیت شده و با فرصت سازی، تهدید زدایی می‌ڪند و می‌توان با اجرایی سازی ایده‌های نوین مشترڪ، دایره تعاملات را افزایش داده و با همڪاری‌های اجرایی متقابل، تالیف قلوب ارتقاء یافته و فراوانی‌های تشریڪ مساعی به خصوص با مشارڪت در پروژه‌های اجرایی و انتقال دانش و تجربه، ناڪامی و نا امیدی دشمن را رقم خواهد زد.
ضمن تبریڪ ولادت با سعادت آن حضرت وهمچنین تبریڪ هفته وحدت به همه مومنان ومنادیان وحدت تاڪید می ڪنیم ڪه جامعه ما بر اساس وحدت به قله های پیشرفت خواهد رسید و در برابرهر دشمنی قطعا پیروز خواهد شد وفرقت وتفرقه عذابی بیش نیست امیدوارم همگان تلاش بڪنیم تا برای باهم بودن تلاش بڪنیم ووحدت عملی را میان اقشار جامعه حاڪم نمائیم وترویج دهیم
باتشڪر بهنام امام جماعت محله سرو