تاریخ: ۲۱:۰۶ :: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
İki dilli Cedar News sitesinin turist ve gezginlerin yararına açılması

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سرو نیوز: پایگاه خبری تحلیلی سرو نیوز با بهره گیری از خبرنگاران خبره و فعال با بروز ترین اخبار ترکیه و ایران در خدمت هموطنان عزیز باشد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سرو نیوز: پایگاه خبری تحلیلی سرو نیوز با بهره گیری از خبرنگاران خبره و فعال با بروز ترین اخبار ترکیه و ایران در خدمت هموطنان عزیز باشد