گسترش شهر مرزی سرو نیازمند تلاش مضاعف مسئولین می باشد

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز: شهر مرزی سرو که در سال ۱۳۷۹ با تصویب دولت و با ادغام چهار روستای سرو، کورآباد، بهیک و نوجوان با یکدیگر تشکیل شد بعد از حدود بیست سال آن طوری که انتظار میرفت پیشرفتی در وسعت شهری نداشته است تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در ارومیه و عدم سرمایه گذاری بخش […]

به گزارش پایگاه فرهنگی و خبری سرو نیوز: شهر مرزی سرو که در سال ۱۳۷۹ با تصویب دولت و با ادغام چهار روستای سرو، کورآباد، بهیک و نوجوان با یکدیگر تشکیل شد بعد از حدود بیست سال آن طوری که انتظار میرفت پیشرفتی در وسعت شهری نداشته است
تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در ارومیه و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی از مهمترین عوامل عدم گسترش شهر مرزی سرو می باشد.

کشاورزی، دسترسی آسان و سریع به کالاهای مورد نیاز و فعالیت‌هایی که در عرصه‌های مختلف انجام می‌شود نقاط قوت شهر مرزی سرو می باشد که انتظار گسترش و تبدیل شدن به شهر واقعی را بیش تر از گذشته افزایش داده است است.

در منطقه مرزی صومای برادوست علی‌رغم فرصت‌ها نقاط ضعفی نیز وجود دارد که وابستگی شدید اقتصادی خانواده ها برای فعالیت در ارومیه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از این نقاط ضعف است
شهر مرزی سرو با تمام آوازه خود همت مضاعف مسئولین محترم استانی و کشوری را می طلبد تا با حل محدودیت های بیش از حد گمرکی زمینه را برای کاهش آمار بیکاری و گسترش شهر مرزی سرو را فراهم آورند