گروه: اجتماعی
تاریخ: ۲۱:۵۲ :: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
گروههای معاند حق استفاده از اراضی اقلیم را ندارند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سرو نیوز : در هفتەهای اخیر ترکیە عملیات جدیدی در شمال عراق موسوم بە چنگال ببر علیە پ ک ک آغاز کردە است. در این عملیات ترکیە با اعزام کماندوهای ویژە نیروی زمینی و هم از راه بمباران هوایی، مقرهای پ ک ک در منطقە قندیل و مرز ترکیە و […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سرو نیوز : در هفتەهای اخیر ترکیە عملیات جدیدی در شمال عراق موسوم بە چنگال ببر علیە پ ک ک آغاز کردە است. در این عملیات ترکیە با اعزام کماندوهای ویژە نیروی زمینی و هم از راه بمباران هوایی، مقرهای پ ک ک در منطقە قندیل و مرز ترکیە و اقلیم کردستان عراق را بە شدت هدف قرار دادە است.

برای اطلاع بیشتر از جزئیات این حملات خبرنگار مهر با «جبار یاور» دبیرکل سازمان نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق گفتگو کردە است که مشروح آن از نظر می‌گذرد؛

*حملات ترکیە بە شمال عراق از چە سالی شروع شدە است؟ آیا آمار رسمی از دفعات و خسارات این حملات در دسترس است؟

مسئلە جنگ و بمباران و نفوذ نیروهای ترکیە بە خاک عراق دهها سال است کە اتفاق می‌افتد. یعنی قبل از سال ۱۹۹۱. پ ک ک بعد از سال ۱۹۸۴ مقر و مواضع خود را بە مناطق کوهستانی مرز عراق و ترکیە یعنی قندیل و مثلث مرزی ایران، ترکیە و عراق منتقل کرد.

در آن سال‌ها توافقی مابین ترکیە و دولت وقت عراق امضا شد و بر اساس آن ترکیە اجازە داشت تا عمق ۱۵ کیلومتری خاک عراق برای تعقیب و جنگ با پ ک ک پیشروی کند؛ اما از آن زمان تاکنون این معضل حل نشدە است. یعنی نزدیک بە ۳۷ سال است کە این حملات از سوی پ ک ک و ارتش ترکیە علیه یکدیگر ادامە دارد و برای هیچکدام از طرفین هم نتیجەای دربر نداشتە است.

ما از سال ۲۰۰۷ تحقیقات در مورد این حملات و خسارت‌های آنها را آغاز کردەایم. با جی پی اس کردن منطقە شمال عراق کە هدف حملات و بمباران کشورهای همسایە قرار گرفتە است گزارش خسارات‌های این حملات را بە وزارت خارجە عراق اعلام می‌کنیم چون فقط دولت مرکزی عراق مسئول حفظ و پاسداری از مرزهای آبی، زمینی، هوایی کشور عراق است و ما نمی‌توانیم خودسرانە اقدامی انجام بدهیم.

*ترکیە بارها بە شمال عراق حملە کردە است، بە نظر شما چە راهکاری برای توقف این حملات وجود دارد؟

بە نظر من تنها راه حل این مسئلە؛ گفتگوی جدی میان حکومت مرکزی بغداد و اقلیم کردستان عراق با ترکیە و جمهوری اسلامی ایران است. طرفین باید بە توافقی برای چگونگی حل این معضل امنیتی در مرزهای خود برسند چون باید این مرزها از لحاظ امنیتی در وضعیت سفید باشند. نباید خطر و تهدیدی برای طرف مقابل ایجاد شود. ما معتقدیم راه حل این مسئلە از طریق دیپلماسی و گفتگو خواهد بود و همانطور کە گفتم ۳۷ سال جنگ پ ک ک و ترکیه نتیجه ای نداشته است.